Nhận code làm thuê đồ án java và javascript

Nhằm giúp cho các bạn không chuyên về phần mềm, các bạn học công nghệ thông tin nhưng không muốn theo cntt mà theo 1 lĩnh vưc khác tốt nghiệp sớm. Lập trình java web cung cấp cho anh em dịch vụ này

Nhận code làm thuê đồ án java swing, java android

Các đồ án liên quan tới các công nghệ: java swing, javafx, java android

Nhận code làm thuê đồ án java web

Các đồ án liên quan đến các công nghệ: jsp servlet spring mvc spring boot jpa hibernate ....

Nhận code làm thuê đồ án javascript

Các đồ án liên quan đến javascript: reactjs, angularjs, nodejs ....