Blog java và java web Tâm sự lập trình Hướng dẫn học java web Liên hệ Thanh toán

Hướng dẫn học Spring Data JPA trong Spring Boot

Khóa học java web jsp servlet jdbc spring mvc spring boot restful web service

Mục tiêu series hướng dẫn học Spring Data JPA trong Spring Boot

- Hiểu được cách sử dụng Spring Data JPA trong Spring Boot

- Hiểu được các cú pháp để sử dụng Spring Data JPA

- Thác tác Spring Data JPA với các hệ quản trị CSDL: MySQL, SQL SERVER, PosgreSQL ...

Danh sách video series hướng dẫn học Spring Data JPA trong Spring Boot:

Tên bài học

Link video Source code
Giới thiệu series hướng dẫn Spring Data JPA trong Spring Boot XEM TẠI ĐÂY

 

TẢI TẠI ĐÂY

Hướng dẫn Spring Data JPA trong Spring Boot và MYSQL phần 1 XEM TẠI ĐÂY
Hướng dẫn Spring Data JPA trong Spring Boot và MYSQL phần 2 XEM TẠI ĐÂY

 

Thông tin liên hệ:

  • Facebook cá nhân: https://www.facebook.com/lamrangho
  • Fanpage: https://www.facebook.com/laptrinhjavaweb
  • Email: truonglam@laptrinhjavaweb.com
  • Skype: +84962733463