Blog java web Hướng dẫn học java web Hướng dẫn java core cơ bản Liên hệ Thanh toán

Khóa học hướng dẫn java core cơ bản

Mục tiêu khóa học hướng dẫn java core cơ bản:

  • Sau 1 time dạy các lớp java web cơ bản nâng cao, thì mình thấy các bạn học mình đa phần kiến thức java core rất yếu, yếu ở đây là không phải các bạn chưa từng học java core mà là học chưa tới nơi, tới chốn
  • Do đó hôm nay, laptrinhjavaweb.com giới thiệu các bạn khóa học java core này để:
  1. Giúp các bạn tiếp cận java core dễ dàng hơn theo lộ trình bài học mà mình vạch ra.
  2. Làm cơ sở nền tảng để các bạn học lên java web, android.
  3. Giúp các bạn đỡ bị áp lực hơn cũng như học được những kiến thức java core nâng cao mà trong khóa học java web cơ bản nâng do mình giảng dạy cung cấp. Thông tin chi tiết khóa học XEM TẠI ĐÂY

Thông tin liên quan khóa học hướng dẫn java core cơ bản:

- Playlist video của khóa học: XEM TẠI ĐÂY
- Source code: (xem danh sách video và tải source code theo từng bài mà bạn đang học)

Danh sách video khóa học hướng dẫn java core cơ bản:

Tên bài học Link video Source code
UPDATE UPDATE UPDATE

Thông tin liên hệ:

  • Facebook cá nhân: https://www.facebook.com/lamrangho
  • Fanpage: https://www.facebook.com/laptrinhjavaweb
  • Email: truonglam@laptrinhjavaweb.com
  • Skype: +84962733463