KHÓA HỌC LẬP TRÌNH JAVA WEB ONLINE CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAO XÂY DỰNG WEBSITE QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN JSP SERVLET SPRING FRAMEWORK SPRING MVC SPRING BOOT JPA HIBERNATE RESTFUL API

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BẠN ĐÃ CÓ NỀN TẢNG JAVA WEB CHƯA, JAVA CORE BẠN ĐÃ ỔN CHƯA, NẾU CHƯA HÃY HỌC QUA KHÓA HỌC JAVA WEB CƠ BẢN JSP SERVLET JDBC MIỄN PHÍ NÀY NHÉ:


➡ Link khóa học: laptrinhjavaweb.com/khoa-hoc-java-web-co-ban-jsp-servlet-jdbc-va-mysql
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MỤC TIÊU KHÓA HỌC LẬP TRÌNH JAVA WEB JSP SERVLET SPRING MVC SPRING BOOT JPA HIBERNATE RESTFUL API

 • Sau 1 time đi làm, mình nhận thấy các bạn khi mới ra trường, đi làm đa phần code tất lung tung, không tuân theo bất kì 1 best practice nào cả dẫn đến code các bạn rất tệ mặc dù nó chạy ok. Điều này dễ hiểu vì khi code ở trường, làm đồ án môn học, đồ án tốt nghiêp không ai review, sửa code cho các bạn. Không ai nói cho các bạn code như thế tuy chạy ra nhưng sau này khó bảo trì, khó mở rộng. Không ai nói cho các bạn đoạn code đó nên sửa như thế này, như thế kia để nó clean clear hơn.
 • Hiểu đươc nhu cầu như vậy, laptrinhjavaweb.com đã mở ra lớp học java web online qua skype nhằm mục định hỗ trơ review code cho các bạn, chỉ ra cho các bạn code như nào là tệ, code như nào là hay. Khi các bạn được review code thì các bạn sẽ nhận thức ra được nhiều, lúc đó càng ngày code các bạn càng tốt hơn, sau này đi làm các bạn sẽ được đánh giá cao hơn nhờ bạn code ra sản phẩm có chất lượng.
 • Khi tham gia khóa học, các bạn sẽ được review code hết miễn các bạn chịu khó làm bài nhé.
 • Do được review code nên nếu như các bạn chịu khó làm bài tập, được mình review đều đặn thì sau khóa học, các bạn sẽ hiểu cách dùng java viết code như nào cho clean, clear, áp dụng được các best practice hay trong java 7,8 để viết code ngắn gọn hơn, dễ mở rộng ...
 • Ngoài muc tiêu chính là cải thiện chất lượng code thì khóa học sẽ trang bị cho các bạn các kiến thức:

  jsp, servlet, jdbc, RESTful API, JPA, spring boot, spring mvc, hibernate, spring data jpa, spring security, sql

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LÝ DO CÁC BẠN NÊN ĐẾN VỚI KHÓA HỌC LẬP TRÌNH JAVA WEB JSP SERVLET SPRING MVC SPRING BOOT JPA HIBERNATE RESTFUL API

 • Hiện nay có nhiều trung tâm đang giảng dạy java web, vậy điểm khác biệt mà khóa học ở laptrinhjavaweb.com mang lại đó là:
 • Bản thân người day đang đi làm java web nên có cái gì mới các bạn đều có thể được tiếp cân, giảng viên sẽ áp dụng các tình huống trong thực tế vào cho các bạn
 • Các bạn sẽ được review code chi tiết, hướng dẫn áp dụng các best practice vào khi code, việc review này rất ít chỗ làm cho các bạn, nếu được review các bạn sẽ code tốt hơn, tiến bộ rất nhanh và tạo ra sản phẩm chất lượng. Điểm review này là 1 điểm mấu chốt cho các bạn, nếu các bạn cứ code theo bản năng thì mãi mãi, code các bạn không thể thay đổi
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

THÔNG TIN HỌC PHÍ, THỜI GIAN HỌC, HỌC THỬ KHÓA HỌC LẬP TRÌNH JAVA WEB JSP SERVLET SPRING MVC SPRING BOOT JPA HIBERNATE RESTFUL API

 • Khóa học kéo dài: 4 tháng
 • Hình thức học online qua skype, trainer dạy trực tiếp qua skype
 • 1 tuần học 2 buổi, 1 buổi 3h và bắt đầu từ 9h tối
 • Học phí: 3 triệu (chia 2 đợt đóng. Chi tiết liên hệ: Trương Tùng Lâm)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

THÔNG TIN THAM KHẢO CHO KHÓA HỌC LẬP TRÌNH JAVA WEB JSP SERVLET SPRING MVC SPRING BOOT JPA HIBERNATE RESTFUL API

 • Học thử khóa java web cơ bản JSP SERVLET JDBC và MYSQL miễn phí: Xem chi tiết
 • Video giới thiệu tổng quát và mục tiêu về khóa học: Xem chi tiết
 • Đề cương khóa học: Xem chi tiết
 • Chia sẽ kinh nghiệm đi làm cho các lớp java web: Xem chi tiết
 • Danh sách video giao task và review code cho học viên(cái này quan trọng nhất nha): Xem chi tiết
 • Các lớp java web đã và đang mở: Xem chi tiết
 • Phản hồi từ học viên sau khi tham gia khóa học: Xem chi tiết
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC LẬP TRÌNH JAVA WEB JSP SERVLET SPRING MVC SPRING BOOT JPA HIBERNATE RESTFUL API

STT NỘI DUNG GHI CHÚ

LẬP TRÌNH JAVA WEB VỚI JSP SERVLET VÀ JDBC

1 Tìm hiểu và xây dựng mô hình MVC trong jsp servlet
2 Build controller trong servlet Tìm hiểu servlet-mapping
Tìm hiểu @WebServlet trong servlet 3.0
3 Chia dự án thành mô hình 3 layer Layer DAO: DAO design pattern
Layer business logic: service

RESTFUL API WEB SERVICE TRONG JAVA WEB SERVLET

4 Xây dựng webservice trong servlet Build restful API trong servlet
Hướng dẫn test API sử dụng POSTMAN
5 Tìm hiểu servlet filter Authentication and authorization trong servlet (phần quyền theo vai trò)

XÂY DỰNG CORE JDBC GIỐNG SPRING DATA JPA TRONG SPRING BOOT

6 Build phần core backend sử dụng JDBC Tìm hiểu các đối tượng trong JDBC: Statement, PreparedStatement
Tìm hiểu các đối tượng trong JDBC: Connection, Result Sets, Transaction ...
Viết các hàm chung cho phần core sử dụng JDBC
Ôn tập lại java core
7 Context Dependency injection (CDI) trong servlet Sử dụng Java Servlet Weld
8 Tìm hiểu JSP Ôn tập bootstrap
Ôn tập jquery
Tìm hiểu thư viện JSTL
Tìm hiểu JSP custom tag: tự build thư viện trong JSP giống JSTL
9 Ôn tập database Ôn tập lại các mối quan hệ onetomany, manytomany, onetoone
Ôn tập các câu lệnh trong sql: join, select, update, delete ...
10 Hướng dẫn sử dụng Sitemesh Decorator phân chia giao diện
11 Hướng dẫn sử dụng displaytags
12 Tích hợp SPRING BOOT vào JSP SERVLET Xây dựng RESTful API sử dụng Spring boot
Tương tác giữa SERVLET và SPRING BOOT thông qua WEBSERVICE
Truy vấn giữ liệu với SPRING DATA JPA trong SPRING BOOT

LẬP TRÌNH JAVA WEB SPRING FRAMEWORK

13 Xây dựng module cho project và thiết kế project spring mvc đơn giản Hướng dẫn cách chia multiple module
Hướng dẫn cấu hình spring và spring mvc sử dụng XML config và java config
14 Tìm hiểu spring mvc, spring core Spring MVC work flow
@Controller, ModelAndView, @PathVariable, @RequestParam ...
Tìm hiểu spring form tags trong JSP
@Reposiroty, @Service, @Component trong spring
Handling exception trong spring
Spring bean container
Dependency Injection trong spring
15 Hướng dẫn các thao tác trên GIT pull, push, commit, chia branch, merge request trong GIT (command line)

TÌM HIỂU SPRING SECURITY TRONG SPRING FRAMEWORK

16 Hướng dẫn sử dụng Spring Security Authentication and authorization trong spring
Tìm hiểu AuthenticationSuccessHandler trong spring security
Tìm hiểu UserDetailsService trong spring security
Tìm hiểu intercept-url trong spring security
Tìm hiểu authentication users và custom form login trong spring security
Tìm hiểu spring expression
Tìm hiểu security taglib trong JSP

TÌM HIỂU SPRING DATA JPA TRONG SPRING FRAMEWORK

17 Hướng dẫn sử dụng spring data jpa(tính năng trong spring boot) Cấu hình spring data jpa trong spring mvc
Tìm hiểu đối tượng JpaRepository trong spring data jpa
Hướng dẫn sử dụng cú pháp và các hàm có sẵn trong spring data jpa
Tạo table tự động thông qua entity trong spring data jpa

RESTFUL API WEB SERVICE TRONG JAVA WEB SPRING MVC, SPRING FRAMEWORK

18 Tìm hiểu webservice trong spring Tìm hiểu restapi trong spring với @RestController, HTTP method ...
Hướng dẫn call API từ client sử dụng Jquery, Ajax
Hướng dẫn sử dụng POSTMAN để test API
Tìm hiểu về JPA architecture
Tìm hiểu các đối tượng trong JPA: entity manager, transaction, rollback ...
19 Tích hợp SPRING BOOT vào SPRING MVC Xây dựng RESTful API sử dụng Spring boot
Tương tác giữa SPRING MVC và SPRING BOOT thông qua WEB SERVICE
Truy vấn giữ liệu với SPRING DATA JPA trong SPRING BOOT

TÌM HIỂU JPA TRONG SPRING FRAMEWORK

20 Hướng dẫn sử dụng JPA: ORM framework Học cách truy vấn sử dụng Hibernate Query Language (HQL)
Học cách truy vấn sử dụng SQL Native
Eager and Lazy Loading trong JPA
Hướng dẫn build phần core backend sử dụng JPA và java core
21 Ôn tập java core Tìm hiểu ModelMapper
Ôn tập java 8, java generic, java reflection ...
22 Hướng dẫn tạo trang quản lý bài viết Hướng dẫn upload ảnh sử dụng base64 và restAPI trong jsp servlet
Tích hơp CKeditor và CKfinder hỗ trợ soạn thảo văn bản trong jsp servlet
Thêm, sửa, xóa bài viết
23 Xây dựng trang người dùng Xây dựng trang chủ
Xây dựng trang danh sách bài viết (phân trang)
Xây dựng trang chi tiết bài viết
24 Tạo chức năng comment (comment dạng cây) cho web Ôn tâp đệ quy trong java, đệ quy trong jsp
Hướng dẫn sử dụng Builder Parttern
Bổ trợ quan hệ n - n trong JPA
viết api hiển thị, lưu comment
Review code cho học viên
25 Tạo trang quản lý comment (comment dạng cây) của admin Duyệt comment hợp lệ, xóa comment không hay
Review code cho học viên

PROJECT CUỐI KHÓA HỌC JAVA WEB JSP SERVLET SPRING FRAMEWORK

26 Làm dự án theo yêu cầu(website quản lý bất động sản) Video demo dự án
Giảng viên đưa ra đề tài cho học viên
Hướng dẩn sử dụng git để phân chia code hợp lý
Hướng dẫn sử dụng trello để quản lý task đang làm
Giảng viên quy định thời gian làm task, giám sát task làm của học viên
Review code cho học viên: clear, clean code
Hỗ trợ thiết kế hệ thống, cấu trúc dự án sao cho hợp lý
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

THÔNG TIN LIÊN HỆ

 • Fanpage: https://www.facebook.com/LRHTeam
 • Facebook: https://www.facebook.com/lamrangho
 • Email:truonglam@laptrinhjavaweb.com
 • Skype:+84962733463