• 0962733463
  • cskh@laptrinhjavaweb.com
  • 9h - 18h (thứ 2 - thứ 6, Cuối tuần: gọi hotline)

laptrinhjavaweb academy cung cấp các khóa học lập trình java và java web

Chúng tôi giới thiệu cho các bạn các khóa học chất lượng về các nội dung của java và java web ... nhằm giúp cho anh chị có thể đi làm 1 cách dễ dàng và đáp ứng đầy đủ nhu cầu của doanh nghiệp

Khóa học java, sql

- Dạy java, sql cơ bản nâng cao

- Dạy cách áp dụng java, sql để xử lý các logic phức tạp trong website quản lý bất động sản

Chi tiết khóa học xem bên dưới

Khóa học java web với spring framework đi làm

- Lập trình web với spring boot

- Web service với spring boot

- Jpa, Spring Data JPA

- Spring secuirty

- Json Web Token phần quyền API với Spring Boot

Chi tiết khóa học xem bên dưới

Khóa học deploy java web lên hosting

- Hướng dẫn mua VPS, cấu hình VPS để chạy project java web

- Các kiến thức bỗ trợ

Chi tiết khóa học xem bên dưới

Khóa học java web với spring framework đi làm
Xem chi tiết
Khóa học java sql
Xem chi tiết
Khóa học deploy java web lên hosting, hỗ trợ deploy java web với chi phí thấp
Xem chi tiết