• 0962733463
  • cskh@laptrinhjavaweb.com
  • 9h - 18h (thứ 2 - thứ 6, Cuối tuần: gọi hotline)

Spring mvc là gì, khóa học spring mvc học lập trình java spring mvc spring framework cơ bản miễn phí

Đã bao giờ các bạn thắc mắc spring mvc là gì ?spring là gì ?, spring framework là gì ? trong series khóa học spring mvc hướng dẫn lập trình java spring mvc spring framework này chúng ta sẽ đi tìm hiểu nó

Phần hướng dẫn học lập trình java web spring mvc này không dành cho các bạn chưa có nền java web cơ bản nhé, vì cái này là framework, do đó nếu bạn yếu hay chưa đủ trải nghiệm thì khi học, rất dễ nản và chán do lỗi quá nhiều.

Do đó để học tốt các kiến thức: spring mvc, jpa, hibenate, restful web service trong series khóa học hướng dẫn lập trình java spring mvc spring framework này thì các bạn nên trang bị những kiến thức cơ bản như java, database, jsp, servlet, jdbc nhé

Nội dung hướng dẫn

1. Thiết kế website tin tức sử dụng spring mvc jpa jsp spring framework 4.3.x 2019

2. Thiết kế website bán áo thun sử dụng spring mvc hibernate jsp spring framework 4.3.x 2020

Spring mvc là gì ?

Trước khi đi vào tìm hiểu spring mvc là gì, thì các bạn cần biết qua 1 số khái niệm sau:

1. Java web là gì: XEM TẠI ĐÂY

2. Spring framework là gì: 

Link bài viết: XEM TẠI ĐÂY

Sau khi hiểu qua 2 khái niệm java web là gì và spring framework là gì rồi thì chúng ta đi vào tìm hiểu spring mvc là gì nhé

Spring mvc là gì ?

Hiểu đơn gian thế này, các bạn đã nghe qua mô hình MVC (model, view, controller) trong thiết kế.

Khi các bạn lập trình với jsp servlet thì mô hình MVC được hiểu như sau: jsp chính là view, servlet là controller. Tuy nhiên các bạn biết rồi đó, servlet nó có rất là nhiều nhược điểm vì vậy các nhà phát triển Spring framework đã cố gắng phát triển và đưa ra cho chúng ta 1 công nghệ cao cấp hơn, xịn xò hơn, hỗ trợ nhiều thứ hơn cũng hoạt động trên mô hình MVC giống như khi chúng ta build bằng jsp,servlet.

Nhưng công nghệ này, controller không phải là servlet nữa mà nó sẽ sử dụng 1 vài thư viện có sẵn mà nhà cung cấp Spring framework viết ra ví dụ như @Controller, @RequestMapping, @RequestBody ... Và công nghệ mà chúng ta đang nói chính là Spring mvc, nói 1 cách dễ hiểu là khi các nhà phát triển Spring framework họ xài servlet họ thấy chuối và họ thấy servlet không hỗ trợ nhiều, từ đó họ giận tìm người và phát triển ra phiên bản Spring mvc như ngày hôm này

Rồi giải thích sơ sơ cho các bạn hiểu vậy hen, phía dưới này sẽ là phần mình hướng dẫn các bạn học spring mvc cơ bản, theo dõi tiếp nhé

Mục tiêu series khóa học lập trình java spring mvc spring framework cơ bản

Khoá học spring mvc học lập trình java spring mvc spring framework cơ bản miễn phí

-  Anh em nào chưa có kiến thức java cơ bản thì join ngay khóa học java cơ bản miễn phí này nhé: LINK KHÓA HỌC

- Trước khi học series hướng dẫn này, anh em xem qua cho mình phần hướng dẫn jsp servlet jdbc nhé chứ không bị ngộp: JSP SERVLET

- Khóa học lập trình java web spring mvc giúp các bạn có cái nhìn tổng quát về Spring MVC, JPA, Hibernate, Restful API Web Service

- Do Spring MVC cũng thuộc hệ sinh thái của Spring Framework nên khi học qua Spring MVC, sau này bạn học Spring Boot sẽ trở nên rất dễ dàng và thậm chí không phải học nhiều

- Làm tiền đề để các bạn có thể tham gia khóa học java web cơ bản nâng cao jsp servlet spring mvc spring boot của laptrinhjavaweb: LINK KHÓA HỌC

Thông tin liên quan series khóa học lập trình java spring mvc spring framework cơ bản

- Playlist khóa học: XEM TẠI ĐÂY

- Tham gia nhóm Facebook để được giải đáp thắc mắc: JOIN NHÓM TẠI ĐÂY

- Link hướng dẫn cài đặt phần mềm: XEM TẠI ĐÂY

- Template: XEM TẠI ĐÂY

Học lập trình java core cơ bản miễn phí

 - Link khóa học java cơ bản: KHÓA HỌC JAVA CƠ BẢN MIỄN PHÍ

Danh sách video series khóa học lập trình java spring mvc spring framework cơ bản

 
 
 
Tên bài học Link video Source code

Học spring mvc jpa jsp với spring framework 4.3.x - Thiết kế website tin tức

1. Hướng dẫn tạo project Spring MVC cơ bản sử dụng xml config phần 1 XEM TẠI ĐÂY TẢI TẠI ĐÂY
2. Hướng dẫn tạo project Spring MVC cơ bản sử dụng xml config phần 2 XEM TẠI ĐÂY
Giải thích flow dispatcher servlet model view controller viewresolver là gì trong Spring MVC XEM TẠI ĐÂY XEM TẠI ĐÂY
1. Hướng dẫn load menu tự động sử dụng interceptor trong Spring MVC phần 1  XEM TẠI ĐÂY TẢI TẠI ĐÂY
2. Hướng dẫn load menu tự động sử dụng interceptor trong Spring MVC phần 2 XEM TẠI ĐÂY
3. Hướng dẫn load menu tự động sử dụng interceptor trong Spring MVC phần 3 XEM TẠI ĐÂY
1. Hướng dẫn sử dụng Template Bootstrap trong Spring MVC phần 1 XEM TẠI ĐÂY TẢI TẠI ĐÂY
2. Hướng dẫn sử dụng Template Bootstrap trong Spring MVC phần 2 XEM TẠI ĐÂY
3. Hướng dẫn sử dụng Template Bootstrap trong Spring MVC phần 3.1 XEM TẠI ĐÂY
4. Hướng dẫn sử dụng Template Bootstrap trong Spring MVC phần 3.2 XEM TẠI ĐÂY
5. Hướng dẫn sử dụng Template Bootstrap trong Spring MVC phần 3.3 XEM TẠI ĐÂY
Hướng dẫn học JPA, Spring Data JPA trong Spring MVC
1. Hướng dẫn học JPA, Spring Data JPA trong Spring MVC và MySQL mở đầu XEM TẠI ĐÂY TẢI TẠI ĐÂY
2. Hướng dẫn học JPA, Spring Data JPA trong Spring MVC và MySQL phần 1 XEM TẠI ĐÂY
3. Hướng dẫn học JPA, Spring Data JPA trong Spring MVC và MySQL phần 2 XEM TẠI ĐÂY
4. Hướng dẫn học JPA, Spring Data JPA trong Spring MVC và MySQL phần 3 XEM TẠI ĐÂY
TÀI LIỆU
5. Hướng dẫn học JPA, Spring Data JPA trong Spring MVC và MySQL phần 4 XEM TẠI ĐÂY
6. Hướng dẫn học JPA, Spring Data JPA trong Spring MVC và MySQL phần 5 XEM TẠI ĐÂY
7. Hướng dẫn học JPA, Spring Data JPA trong Spring MVC và MySQL phần 6 XEM TẠI ĐÂY
Giới thiệu đăng nhập và phân quyền trong spring mvc sử dụng spring security XEM TẠI ĐÂY TẢI TẠI ĐÂY
1. Hướng dẫn đăng nhập và phân quyền trong spring mvc sử dụng spring security phần 1 XEM TẠI ĐÂY
2. Hướng dẫn đăng nhập và phân quyền trong spring mvc sử dụng spring security phần 2.1 XEM TẠI ĐÂY
3. Hướng dẫn đăng nhập và phân quyền trong spring mvc sử dụng spring security phần 2.2 XEM TẠI ĐÂY
4. Hướng dẫn đăng nhập và phân quyền trong spring mvc sử dụng spring security phần 3 XEM TẠI ĐÂY
5. Hướng dẫn đăng nhập và phân quyền trong spring mvc sử dụng spring security phần 4 XEM TẠI ĐÂY
6. Hướng dẫn đăng nhập và phân quyền trong spring mvc sử dụng spring security phần 5 XEM TẠI ĐÂY
7. Hướng dẫn đăng nhập và phân quyền trong spring mvc sử dụng spring security phần 6 XEM TẠI ĐÂY
8. Hướng dẫn đăng nhập và phân quyền trong spring mvc sử dụng spring security phần 7 XEM TẠI ĐÂY
9. Hướng dẫn đăng nhập và phân quyền trong spring mvc sử dụng spring security phần 8 XEM TẠI ĐÂY
[Hỏi đáp] Phân biệt servlet filter và interceptor trong spring XEM TẠI ĐÂY Không có
Giới thiệu series hướng dẫn restful web service trong spring mvc XEM TẠI ĐÂY Không có
1. Hướng dẫn restful web service trong spring mvc phần 1 XEM TẠI ĐÂY TẢI TẠI ĐÂY
2. Hướng dẫn restful web service trong spring mvc phần 2 XEM TẠI ĐÂY
3. Hướng dẫn @OneToMany trong JPA XEM TẠI ĐÂY TẢI TẠI ĐÂY
4. Hướng dẫn restful web service trong spring mvc phần 3 XEM TẠI ĐÂY TẢI TẠI ĐÂY
Hiển thị dữ liệu và phân trang trong spring mvc sử dụng spring data jpa
1. Hiển thị dữ liệu và phân trang trong spring mvc sử dụng spring data jpa phần 1 XEM TẠI ĐÂY TẢI TẠI ĐÂY
2. Hiển thị dữ liệu và phân trang trong spring mvc sử dụng spring data jpa phần 2 XEM TẠI ĐÂY
3. Hiển thị dữ liệu và phân trang trong spring mvc sử dụng spring data jpa phần 3 XEM TẠI ĐÂY
Hướng dẫn thêm sửa xóa trong spring mvc sử dụng spring data jpa và restful web service XEM TẠI ĐÂY TẢI TẠI ĐÂY
Hướng dẫn thêm sửa xóa trong spring mvc sử dụng spring data jpa và restful web service phần 1 XEM TẠI ĐÂY
Hướng dẫn thêm sửa xóa trong spring mvc sử dụng spring data jpa và restful web service phần 2 XEM TẠI ĐÂY
Hướng dẫn thêm sửa xóa trong spring mvc sử dụng spring data jpa và restful web service phần 3 XEM TẠI ĐÂY
Hướng dẫn thêm sửa xóa trong spring mvc sử dụng spring data jpa và restful web service phần 4 XEM TẠI ĐÂY
Hướng dẫn thêm sửa xóa trong spring mvc sử dụng spring data jpa và restful web service phần 5 XEM TẠI ĐÂY
Hướng dẫn thêm sửa xóa trong spring mvc sử dụng spring data jpa và restful web service phần 6 XEM TẠI ĐÂY
Hướng dẫn thêm sửa xóa trong spring mvc sử dụng spring data jpa và restful web service phần 7 XEM TẠI ĐÂY
TÀI LIỆU
Tổng kết khóa học spring mvc cơ bản miễn phí 2019 và kế hoạch tương lai XEM TẠI ĐÂY Không có
Khóa học spring boot cơ bản miễn phí

 

 
 
 

Học lập trình spring mvc hibernate jsp 2020 spring framework 4.3.x - Thiết kế website bán áo thun

Nội dung Video Bài hướng dẫn
[Đang update] [Đang update] [Đang update]
Khóa học spring boot cơ bản miễn phí

Tài liệu trong khóa học lập trình java spring mvc spring framework cơ bản

 

JPA architecture

 

Link tải sweetalert2.min.css và sweetalert2.min.js

- sweetalert2.min.css: TẢI TẠI ĐÂY

- sweetalert2.min.js: TẢI TẠI ĐÂY

 

Template

- ace-master.rar: TẢI TẠI ĐÂY

- admin.zip: TẢI TẠI ĐÂY

- home-page.zip: TẢI TẠI ĐÂY

 

 

Follow PAGEĐĂNG KÝ EMAIL để nhận các bài viết hay về lập trình java, java web sớm nhất

 Khóa học lập trình java, sql, java web, deploy java web lên hosting
Xem chi tiết
Áo thun lập trình
Xem chi tiết
Hỗ trợ đồ án
Xem chi tiết
Thiết kế website, cung cấp vps, hosting, domain, email server
Xem chi tiết