• 0354.502.773
  • cskh@laptrinhjavaweb.com

Spring mvc là gì, khóa học spring mvc học lập trình java spring mvc spring framework cơ bản miễn phí không sử dụng spring boot

Laptrinhjavaweb Academy cung cấp các khóa học: Java Core, Java Web, Java Hosting

Đã bao giờ các bạn thắc mắc spring mvc là gì ?spring framework là gì ? trong series khóa học spring mvc hướng dẫn lập trình java spring mvc spring framework không sử dụng spring boot này chúng ta sẽ đi tìm hiểu nó

1 vài dòng tâm sự cho anh em trước khi nhào vô học khóa này như 1 con điên

Hiện nay nhiều anh em chưa biết nhiều, lên mạng xem thấy nào là spring boot, nào là spring mvc, tùm lum hết, vậy rốt cuộc là gì

Anh em hiểu thế này, giai đoạn trước 2014 công nghệ spring boot chưa ra đời. Khi xây dựng web trong spring framework thì anh em java developer hay dùng spring mvc

Từ 2014 trờ đi công nghệ spring boot ra đời, lúc này để xây dựng web trong spring framework vẫn dùng spring mvc nhưng có 2 cách tạo spring mvc

1. Làm theo cách thủ công không sử dụng spring boot giống trước 2014 khi spring boot chưa ra đời (thủ công như thế nào thì vô học khóa này anh em sẽ hiểu thế nào là thủ công)

2. Dùng Spring Boot để xây dựng Spring MVC (Hiện laptrinhjavaweb có 1 series cơ bản miễn phí về cái này, anh em có thể xem: HỌC SPRING MVC SỬ DỤNG SPRING BOOT)

Tùm lại hiện nay 2022, để xây dựng web trong spring framework vẫn sử dụng spring mvc (à nếu sử dụng cơ chế server side rendering nhé, còn làm web theo cơ chế client side rendering thì sẽ là cách làm khác) nhưng sẽ có nhiều lựa chọn có thể làm thủ công hoặc sử duụn spring boot

Vậy khóa học này là sao, là làm web trong spring framework sử dụng spring mvc theo cách thủ công tức là cách làm trước khi spring boot ra đời 2014

Phần hướng dẫn học lập trình java spring mvc này không dành cho các bạn chưa có nền java web cơ bản nhé, vì cái này là framework do đó nếu bạn yếu hay chưa đủ trải nghiệm thì khi học rất dễ nản và chán do lỗi quá nhiều

Do đó để học tốt các kiến thức: spring mvc, jpa, hibenate, restful web service trong series khóa học hướng dẫn lập trình java spring mvc spring framework này thì các bạn nên trang bị những kiến thức cơ bản như java core, sql, jsp, servlet ... nhé

Laptrinhjavaweb cũng có mấy cái này luôn nên sẵn tiện share cho anh em đỡ đi đâu lung tung xem mất công

1. Học java core cơ bản miễn phí: CHI TIẾT

2. Học java web cơ bản miễn phí sử dụng jsp servlet: CHI TIẾT

Spring mvc là gì ?

Trước khi đi vào tìm hiểu spring mvc là gì, thì các bạn cần biết qua 1 số khái niệm sau:

1. Java web là gì: XEM TẠI ĐÂY

2. Spring framework là gì: XEM TẠI ĐÂY

Sau khi hiểu qua 2 khái niệm java web là gì và spring framework là gì rồi thì chúng ta đi vào tìm hiểu spring mvc là gì nhé

Để lập trình web trong spring framework chúng ta sẽ sử dụng spring mvc

Spring MVC hiện nay có 2 cách xây dựng

1. Xây dựng theo phương pháp thủ công không sử dụng spring boot (tức là trước khi spring boot ra đời 2014)

2. Xây dựng dựa trên Spring Boot

Hiện tại trong series này laptrinhjavaweb giới thiệu cho anh em xây dựng theo phương pháp thủ công không sử dụng Spring Boot

Phần xây dựng theo spring boot anh em tham khảo TẠI ĐÂY

Thông tin liên quan series khóa học lập trình java spring mvc spring framework cơ bản không sử dụng Spring Boot

- Anh em nào chưa có kiến thức java cơ bản thì join ngay khóa học java cơ bản miễn phí này nhé: LINK KHÓA HỌC

- Trước khi học series hướng dẫn này, anh em xem qua cho mình phần hướng dẫn java web cơ bản với jsp servlet nhé chứ không bị ngộp: JSP SERVLET

- Khóa học lập trình java web spring mvc này giúp anh em có cái nhìn tổng quát về Spring MVC, JPA, Hibernate, Restful API Web Service ...

- Tham gia nhóm Facebook để được giải đáp thắc mắc: JOIN NHÓM TẠI ĐÂY

- Link hướng dẫn cài đặt phần mềm: XEM TẠI ĐÂY

Học lập trình java core cơ bản miễn phí cho anh em nào yếu java

 - Link khóa học java cơ bản: KHÓA HỌC JAVA CƠ BẢN MIỄN PHÍ

Học lập trình java spring mvc jpa 2.1 jsp spring framework 4.3.x - thiết kế website tin tức

Học lập trình java spring mvc jpa jsp spring framework 4.3.x - Thiết kế website tin tức 

- Playlist khóa học: XEM TẠI ĐÂY

- Template: XEM TẠI ĐÂY

- Source code: XEM TẠI ĐÂY

- Link hướng dẫn cài đặt phần mềm: XEM TẠI ĐÂY

Tên bài học Link video Source code
1. Hướng dẫn tạo project Spring MVC cơ bản sử dụng xml config phần 1 XEM TẠI ĐÂY TẢI TẠI ĐÂY
2. Hướng dẫn tạo project Spring MVC cơ bản sử dụng xml config phần 2 XEM TẠI ĐÂY
Giải thích flow dispatcher servlet model view controller viewresolver là gì trong Spring MVC XEM TẠI ĐÂY XEM TẠI ĐÂY
1. Hướng dẫn sử dụng Template Bootstrap trong Spring MVC phần 1 XEM TẠI ĐÂY TẢI TẠI ĐÂY
2. Hướng dẫn sử dụng Template Bootstrap trong Spring MVC phần 2 XEM TẠI ĐÂY
3. Hướng dẫn sử dụng Template Bootstrap trong Spring MVC phần 3.1 XEM TẠI ĐÂY
4. Hướng dẫn sử dụng Template Bootstrap trong Spring MVC phần 3.2 XEM TẠI ĐÂY
5. Hướng dẫn sử dụng Template Bootstrap trong Spring MVC phần 3.3 XEM TẠI ĐÂY
Hướng dẫn học JPA, Spring Data JPA trong Spring MVC
1. Hướng dẫn học JPA, Spring Data JPA trong Spring MVC và MySQL mở đầu XEM TẠI ĐÂY TẢI TẠI ĐÂY
2. Hướng dẫn học JPA, Spring Data JPA trong Spring MVC và MySQL phần 1 XEM TẠI ĐÂY
3. Hướng dẫn học JPA, Spring Data JPA trong Spring MVC và MySQL phần 2 XEM TẠI ĐÂY
4. Hướng dẫn học JPA, Spring Data JPA trong Spring MVC và MySQL phần 3 XEM TẠI ĐÂY
TÀI LIỆU
5. Hướng dẫn học JPA, Spring Data JPA trong Spring MVC và MySQL phần 4 XEM TẠI ĐÂY
6. Hướng dẫn học JPA, Spring Data JPA trong Spring MVC và MySQL phần 5 XEM TẠI ĐÂY
7. Hướng dẫn học JPA, Spring Data JPA trong Spring MVC và MySQL phần 6 XEM TẠI ĐÂY
Học spring security 3.2.8.RELEASE
Giới thiệu đăng nhập và phân quyền trong spring mvc sử dụng spring security XEM TẠI ĐÂY TẢI TẠI ĐÂY
1. Hướng dẫn đăng nhập và phân quyền trong spring mvc sử dụng spring security phần 1 XEM TẠI ĐÂY
2. Hướng dẫn đăng nhập và phân quyền trong spring mvc sử dụng spring security phần 2.1 XEM TẠI ĐÂY
3. Hướng dẫn đăng nhập và phân quyền trong spring mvc sử dụng spring security phần 2.2 XEM TẠI ĐÂY
4. Hướng dẫn đăng nhập và phân quyền trong spring mvc sử dụng spring security phần 3 XEM TẠI ĐÂY
5. Hướng dẫn đăng nhập và phân quyền trong spring mvc sử dụng spring security phần 4 XEM TẠI ĐÂY
6. Hướng dẫn đăng nhập và phân quyền trong spring mvc sử dụng spring security phần 5 XEM TẠI ĐÂY
7. Hướng dẫn đăng nhập và phân quyền trong spring mvc sử dụng spring security phần 6 XEM TẠI ĐÂY
8. Hướng dẫn đăng nhập và phân quyền trong spring mvc sử dụng spring security phần 7 XEM TẠI ĐÂY
9. Hướng dẫn đăng nhập và phân quyền trong spring mvc sử dụng spring security phần 8 XEM TẠI ĐÂY
[Hỏi đáp] Phân biệt servlet filter và interceptor trong spring XEM TẠI ĐÂY Không có
Giới thiệu series hướng dẫn restful web service trong spring mvc XEM TẠI ĐÂY Không có
1. Hướng dẫn restful web service trong spring mvc phần 1 XEM TẠI ĐÂY TẢI TẠI ĐÂY
2. Hướng dẫn restful web service trong spring mvc phần 2 XEM TẠI ĐÂY
3. Hướng dẫn @OneToMany trong JPA XEM TẠI ĐÂY TẢI TẠI ĐÂY
4. Hướng dẫn restful web service trong spring mvc phần 3 XEM TẠI ĐÂY TẢI TẠI ĐÂY
Hiển thị dữ liệu và phân trang trong spring mvc sử dụng spring data jpa
1. Hiển thị dữ liệu và phân trang trong spring mvc sử dụng spring data jpa phần 1 XEM TẠI ĐÂY TẢI TẠI ĐÂY
2. Hiển thị dữ liệu và phân trang trong spring mvc sử dụng spring data jpa phần 2 XEM TẠI ĐÂY
3. Hiển thị dữ liệu và phân trang trong spring mvc sử dụng spring data jpa phần 3 XEM TẠI ĐÂY
Hướng dẫn thêm sửa xóa trong spring mvc sử dụng spring data jpa và restful web service XEM TẠI ĐÂY TẢI TẠI ĐÂY
Hướng dẫn thêm sửa xóa trong spring mvc sử dụng spring data jpa và restful web service phần 1 XEM TẠI ĐÂY
Hướng dẫn thêm sửa xóa trong spring mvc sử dụng spring data jpa và restful web service phần 2 XEM TẠI ĐÂY
Hướng dẫn thêm sửa xóa trong spring mvc sử dụng spring data jpa và restful web service phần 3 XEM TẠI ĐÂY
Hướng dẫn thêm sửa xóa trong spring mvc sử dụng spring data jpa và restful web service phần 4 XEM TẠI ĐÂY
Hướng dẫn thêm sửa xóa trong spring mvc sử dụng spring data jpa và restful web service phần 5 XEM TẠI ĐÂY
Hướng dẫn thêm sửa xóa trong spring mvc sử dụng spring data jpa và restful web service phần 6 XEM TẠI ĐÂY
Hướng dẫn thêm sửa xóa trong spring mvc sử dụng spring data jpa và restful web service phần 7 XEM TẠI ĐÂY
TÀI LIỆU
Tổng kết khóa học spring mvc cơ bản miễn phí 2019 và kế hoạch tương lai XEM TẠI ĐÂY Không có

 

Học lập trình java spring boot cơ bản miễn phí

- Link khóa học spring boot cơ bản miễn phí: KHÓA HỌC SPRING BOOT CƠ BẢN MIỄN PHÍ

 

Tài liệu trong khóa học lập trình java spring mvc spring framework cơ bản miễn phí không dùng spring boot

1. Hình ảnh về JPA architecture


 

- sweetalert2.min.js: TẢI TẠI ĐÂY

3. Template

- ace-master.rar: TẢI TẠI ĐÂY

- admin.zip: TẢI TẠI ĐÂY

- home-page.zip: TẢI TẠI ĐÂY

Follow fanpage, facebook cá nhân, group facebook, kênh youtube, nhóm zalo để nhận các nội dung hay ho về lập trình java core, java web, java hosting

- Fanpage facebook: XEM TẠI ĐÂY

- Kênh Youtube: XEM TẠI ĐÂY

- Facebook cá nhân cô giáo Trương Tùng Lâm: XEM TẠI ĐÂY

- Nhóm Facebook hỏi đáp miễn phí: XEM TẠI ĐÂY

- Nhóm Zalo: XEM TẠI ĐÂY

Laptrinhjavaweb Academy cung cấp các khóa học: Java Core, Java Web, Java Hosting

 

phone zalo