• 0909.804.713 / 0896.446.753
  • cskh@laptrinhjavaweb.com

Học java spring boot 3 spring framework 6 hướng dẫn thiết kế website cơ bản miễn phí

Khóa học java web cơ bản nâng cao đi làm với spring boot, spring framework tại Laptrinhjavaweb Academy

Spring boot tạm chia làm 2 loại là viết api web service và thiết kế website

Trong nội dung hôm nay, laptrinhjavaweb chia sẽ các bạn cách thiết kế webiste sử dụng Spring boot

Hy vọng qua nội dung học java spring boot này, các bạn có thể xây dựng được các website như: tin tức, bán phụ kiện, bán khóa học online, bán java hosting ... sử dụng Spring Boot kết hợp với các kỹ thuật: Spring MVC, Spring Data JPA, Spring Security, Restful API Web Service và nhiều kỹ thuật khác

Các nội dung bổ trợ cho khóa học spring boot này, rất hay nên coi nhé!

1. Lộ trình học java cơ bản miễn phí: CHI TIẾT

2. Học java web cơ bản miễn phí: JSP SERVLET LÀ GÌ ? HỌC LẬP TRÌNH WEB VỚI JAVA JSP SERVLET

Mục lục của series học java spring boot 3 thiết kế website

Thiết kế website bán hàng sử dụng spring boot

Upgrade spring boot 2.x to 3.x

Thiết kế website bán khóa học online

Học java spring boot 3 thiết kế website bán hàng

SPRING BOOT VERSION NỘI DUNG
Spring boot 3.1.x XEM TẠI ĐÂY
[ĐANG UPDATE] [ĐANG UPDATE]

 

Học java spring boot 3.1.x thiết kế website bán hàng

- Playlist youtube: [ĐANG UPDATE]

- Tham gia nhóm Facebook để được giải đáp thắc mắc: JOIN NHÓM TẠI ĐÂY

- Các phần mềm, thư viện sử dụng

+ Intellij 2023, Java 17

Maven 3.9, Tomcat 10.1, Spring boot 3.1.5

Nội dung Video Tài liệu
Bài 1: Tạo project ban đầu  CHI TIẾT XEM TẠI ĐÂY
[ĐANG UPDATE] [ĐANG UPDATE] [ĐANG UPDATE]

 

Bài 1: Tạo project ban đầu trong nội dung học java spring boot 3.1.5 thiết kế website bán hàng

1. Tạo project từ website start.spring.io

2. Code trong file POM.xml

<!--Jakarta JSP -->
<dependency>
    <
groupId>org.apache.tomcat.embed</groupId>
    <
artifactId>tomcat-embed-jasper</artifactId>
    <
scope>provided</scope>
</
dependency>

<!-- Jakarta JSTL for JSP -->
<dependency>
    <
groupId>jakarta.servlet.jsp.jstl</groupId>
    <
artifactId>jakarta.servlet.jsp.jstl-api</artifactId>
    <
version>3.0.0</version>
</
dependency>
<
dependency>
    <
groupId>org.glassfish.web</groupId>
    <
artifactId>jakarta.servlet.jsp.jstl</artifactId>
    <
version>3.0.1</version>
</
dependency>

3. Code trong file MvcConfig.java

@Configuration

@EnableWebMvc

public class MvcConfig implements WebMvcConfigurer {    @Override

    public void configureViewResolvers(ViewResolverRegistry registry) {

        InternalResourceViewResolver resolver = new InternalResourceViewResolver();

        resolver.setPrefix("/WEB-INF/views/");

        resolver.setSuffix(".jsp");

        registry.viewResolver(resolver);

    }

}

4. Code trong file HomeController.java

@Controller

public class HomeController {

    @RequestMapping(value = "/hello", method = RequestMethod.GET)

    public ModelAndView userPage() {
       ModelAndView mav = new ModelAndView("hello");
       return mav;
    }

}

5. Code trong file web.xml

<web-app version="6.0"
   
xmlns="https://jakarta.ee/xml/ns/jakartaee"
   
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
   
xsi:schemaLocation="https://jakarta.ee/xml/ns/jakartaee https://jakarta.ee/xml/ns/jakartaee/web-app_6_0.xsd">

    <
welcome-file-list>
       <
welcome-file>index.jsp</welcome-file>
    </
welcome-file-list>
</
web-app>

6. Code trong file index.jsp

<%@ taglib prefix="c" uri="jakarta.tags.core" %>

<c:redirect url="/hello"/>

Học java spring boot hướng dẫn upgrade spring boot 2.0.x to 3.1.x

- Project: https://github.com/truonglam-laptrinhjavaweb/spring-boot-web

- Playlist youtube: https://www.youtube.com/playlist?list=PLW1k06REn7Hv5rqVARjBD4SL63TUtWUK0

 

Học java spring boot thiết kế website bán khóa học online

SPRING BOOT VERSION NỘI DUNG
Spring boot 3.2.x XEM TẠI ĐÂY
[ĐANG UPDATE] [ĐANG UPDATE]

 

Học java spring boot 3.2.x thiết kế website bán khóa học online

- Playlist video: [ĐANG UPDATE]

- Tham gia nhóm Facebook để được giải đáp thắc mắc: JOIN NHÓM TẠI ĐÂY

- Các phần mềm, thư viện sử dụng

+ Intellij 2023, Java 17

Maven 3.9, Tomcat 10.1, Spring boot 3.2.x

Nội dung Video Tài liệu
Bài 1: Tạo project ban đầu  [ĐANG UPDATE] XEM TẠI ĐÂY
[ĐANG UPDATE] [ĐANG UPDATE] [ĐANG UPDATE]

 

Bài 1: Tạo project ban đầu trong nội dung học java spring boot 3.2.x thiết kế website bán khóa học online

[VIDEO ĐANG UPDATE]

1. Tạo project từ website start.spring.io

2. Code trong file POM.xml

<!--Jakarta JSP -->
<dependency>
    <
groupId>org.apache.tomcat.embed</groupId>
    <
artifactId>tomcat-embed-jasper</artifactId>
    <
scope>provided</scope>
</
dependency>

<!-- Jakarta JSTL for JSP -->
<dependency>
    <
groupId>jakarta.servlet.jsp.jstl</groupId>
    <
artifactId>jakarta.servlet.jsp.jstl-api</artifactId>
    <
version>3.0.0</version>
</
dependency>
<
dependency>
    <
groupId>org.glassfish.web</groupId>
    <
artifactId>jakarta.servlet.jsp.jstl</artifactId>
    <
version>3.0.1</version>
</
dependency>

3. Code trong file MvcConfig.java

@Configuration

@EnableWebMvc

public class MvcConfig implements WebMvcConfigurer {    @Override

    public void configureViewResolvers(ViewResolverRegistry registry) {

        InternalResourceViewResolver resolver = new InternalResourceViewResolver();

        resolver.setPrefix("/WEB-INF/views/");

        resolver.setSuffix(".jsp");

        registry.viewResolver(resolver);

    }

}

4. Code trong file HomeController.java

@Controller

public class HomeController {

    @RequestMapping(value = "/hello", method = RequestMethod.GET)

    public ModelAndView userPage() {
       ModelAndView mav = new ModelAndView("hello");
       return mav;
    }

}

5. Code trong file web.xml

<web-app version="6.0"
   
xmlns="https://jakarta.ee/xml/ns/jakartaee"
   
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
   
xsi:schemaLocation="https://jakarta.ee/xml/ns/jakartaee https://jakarta.ee/xml/ns/jakartaee/web-app_6_0.xsd">

    <
welcome-file-list>
       <
welcome-file>index.jsp</welcome-file>
    </
welcome-file-list>
</
web-app>

6. Code trong file index.jsp

<%@ taglib prefix="c" uri="jakarta.tags.core" %>

<c:redirect url="/hello"/>

 

Các nội dung bổ trợ cho khóa học spring boot này, rất hay nên coi nhé!

1. Lộ trình học java cơ bản miễn phí: CHI TIẾT

2. Học java web cơ bản miễn phí: JSP SERVLET LÀ GÌ ? HỌC LẬP TRÌNH WEB VỚI JAVA JSP SERVLET

Tham gia group facebook để hỏi đáp trong quá trình học

Các kênh để nhận thông báo sớm nhất, hỏi đáp miễn phí trong quá trình học

Để có thể nhận thông báo nhanh nhất về các nội dung mà Laptrinhjavaweb biên soạn, các bạn follow facebook, youtube, nhóm Zalo. Trong quá trình học, cần hỏi đáp thì các bạn join vô nhóm facebook để hỏi đáp nhé

1. Nhận thông báo

- Facebook: XEM TẠI ĐÂY

- Youtube: XEM TẠI ĐÂY

- Nhóm Zalo nhận thông báo: XEM TẠI ĐÂY

2. Hỏi đáp miễn phí, report bug, gợi ý nội dung

- Nhóm Facebook hỏi đáp miễn phí: XEM TẠI ĐÂY

Trên mạng có rất nhiều nguồn, tài liệu để học rất vui khi các bạn chọn Laptrinhjavaweb. Chúc các bạn học vui, hiệu quả cùng Cô giáo Lâm và Laptrinhjavaweb

Khóa học java web cơ bản nâng cao đi làm với spring boot, spring framework tại Laptrinhjavaweb Academy

Nhận Ebook phỏng vấn lập trình
Java và Spring Framework

Hy vọng tài liệu phỏng vấn này sẽ giúp cho anh/chị/em tốt hơn trong quá trình phỏng vấn

Đăng ký nhận ebook ngay
phone zalo