• 0962733463
  • truonglam@laptrinhjavaweb.com
  • Giờ làm việc: 5:30 - 22:30

Jsp là gì, Servlet là gì, khóa học jsp servlet lập trình java web jsp servlet lập trình web với java jsp servlet cơ bản miễn phí

Đã bao giờ các bạn thắc mắc jsp là gì ?, servlet là gì ?,  jsp servlet là gì ?, java web là gì ? Trong series học java web lập trình web với java jsp servlet này chúng ta sẽ đi tìm hiểu nó

Trong phần hướng dẫn học java web lập trình web với java jsp servlet cơ bản miễn phí này, ngoài việc giải thích jsp là gì servlet là gì java web là gì thì mình sẽ hướng dẫn anh em tiếp cận java web cơ bản jsp servlet 1 cách dễ dàng nhất, thông qua phần cơ bản này, khi anh em học lên các phần nâng cao như học spring mvc, học spring boot, jpa, hibernate anh em sẽ không thấy ngộp và bị đuối. Khi có cơ bản, anh em sẽ có được những kĩ năng cần thiết như tìm lỗi, fix lỗi từ đó học lên những thứ cao hơn sẽ dễ dàng và cảm thấy thích thú hơn

Các nội dung hướng dẫn

1. Hướng dẫn xây dựng website tin tức sử dụng jsp servlet jdbc 2019

2. Hướng dẫn xây dựng website bán áo thun sử dụng jsp servlet hibernate 2020

Jsp là gì ? Servlet là gì ? Jsp Servlet là gì ?

Trước khi đi vô 2 khái niệm jsp là gì servlet là gì, anh em cần biết qua java web là gì: XEM TẠI ĐÂY

Sau khi hiểu java web là gì, chúng ta bắt đầu tìm hiểu jsp là gì servlet là gì nhé

Jsp là gì ? Servlet là gì ?

1. Jsp là gì

Hiểu đơn giản thế này thôi bà con, ví dụ các bạn đang đọc bài viết học java web jsp servlet của mình

Vậy cái các bạn nhìn thấy, có thể thao tác như bôi đen, copy nội dung, xem video ngay tại website ... Để có được những thứ đó cần có công cụ thực hiện và công cụ ở đây chính là JSP

2. Servlet là gì

Jsp là view để cho các bạn có thể thấy được, nhưng bạn có thắc mắc là nội dung hiển thị ra nó nằm ở đâu không, và nó hiển thị lên như thế nào khi các bạn truy cập bài viết không

Tất cả các câu hỏi đó giải đáp như sau, data nó sẽ nằm trong database (có thể là mysql hoặc sql server hoặc oracle ... tùy theo người phát triển web họ chọn là gì)

Sau khi lấy data từ database lên, để có thể truyền nội dung data đó ra ngoài jsp chúng ta cũng cần 1 công cụ để làm và cụ thể công cụ đó chính là Servlet

Qua cách giải thích 2 khái niệm phía trên thì chúng ta hiểu nôm na thế này

Jsp chính là view còn servlet chính là server để nhận data từ view cũng như truyền data ra view từ database. Tuy nhiên 1 mình servlet không thể nào làm việc được, nó cần rất nhiều thứ khác bổ trợ như: jdbc, jpa, hibernate ... để truy vấn giữ liệu

Vậy để hiểu rõ hơn thì chúng ta cùng đi vào khóa học jsp servlet mà mình biên soạn cho các bạn phía bên dưới nhé 

Mục tiêu và đề cương học java web lập trình web với java jsp servlet cơ bản

Khóa học jsp servlet học java web lập trình web với java jsp servlet cơ bản miễn phí

Anh em nào chưa có kiến thức java cơ bản thì join ngay khóa học java cơ bản miễn phí này nhé: LINK KHÓA HỌC

Ôn tập java core, sử dụng java core build phần JDBC, Restful API Web Service ...

Thông qua khóa học java web jsp servlet này bạn sẽ hiểu cách sử dụng các công nghệ: JSP, Servlet, JDBC, Restful API Web Service, Jquery, Bootstrap

Sau khi tham gia khóa học bạn sẽ có nền tảng để học lên các framework và công nghệ: Spring MVC, Spring Boot, Hibernate, JPA, Spring Data JPA, Restful API Web Service, Spring Security, JWT(Json Web Token)

Khóa học spring mvc cơ bản miễn phí: LINK KHÓA HỌC

Khóa học spring boot cơ bản miễn phí: LINK KHÓA HỌC

Làm tiền đề để bạn có thể tham gia khóa học java web cơ bản nâng cao jsp servlet spring mvc spring boot: XEM KHÓA HỌC TẠI ĐÂY

Thông tin liên quan của series học java web lập trình web với java jsp servlet cơ bản

- Playlist khóa học: XEM TẠI ĐÂY

- Source code: XEM TẠI ĐÂY

- Tham gia nhóm facebook để đươc giải đáp các thắc mắc: JOIN NHÓM TẠI ĐÂY

- Link hướng dẫn cài đặt: XEM TẠI ĐÂY

- Template: XEM TẠI ĐÂY

Học lập trình java core cơ bản miễn phí

 Link khóa học java cơ bản: KHÓA HỌC JAVA CƠ BẢN MIỄN PHÍ

Đề cương học java web lập trình web với java jsp servlet cơ bản

 

 
 
 
Nội dung Link video Source code

Học jsp servlet jdbc cơ bản miễn phí - Thiết kế website tin tức

Hướng dẫn tạo project jsp servlet theo mô hình MVC phần 1 XEM TẠI ĐÂY  
Hướng dẫn tạo project jsp servlet theo mô hình MVC phần 2 XEM TẠI ĐÂY  
Hướng dẫn tạo project jsp servlet theo mô hình MVC phần 3 XEM TẠI ĐÂY  
Ôn tập bootstrap trong JSP Servlet phần 1 XEM TẠI ĐÂY  
Ôn tập bootstrap trong JSP Servlet phần 2 XEM TẠI ĐÂY  
Hướng dẫn xây dựng giao diện bootstrap trong JSP Servlet phần 1 XEM TẠI ĐÂY
Hướng dẫn xây dựng giao diện bootstrap trong JSP Servlet phần 2 XEM TẠI ĐÂY  
Hướng dẫn xây dựng giao diện bootstrap trong JSP Servlet phần 3 XEM TẠI ĐÂY
Ôn tập và thiết kế database cho dự án jsp servlet mysql phần 1 XEM TẠI ĐÂY
Ôn tập và thiết kế database cho dự án jsp servlet mysql phần 2 XEM TẠI ĐÂY
Xây dựng tầng SERVICE và DAO trong jsp servlet phần 1 XEM TẠI ĐÂY  
Xây dựng tầng SERVICE và DAO trong jsp servlet phần 2 XEM TẠI ĐÂY
Xây dựng tầng SERVICE và DAO trong jsp servlet phần 3 XEM TẠI ĐÂY
Hướng dẫn học JDBC cơ bản, nâng cao trong JSP Servlet Mysql XEM TẠI ĐÂY
Tạo restful api web service trong java sử dụng servlet cơ bản [Đang update] [Đang update]
Hướng dẫn xây dựng Restful Web Service trong Java Web JSP Servlet JDBC Mysql XEM TẠI ĐÂY  
Hướng dẫn hiển thị phân trang sắp xếp dữ liệu trong jsp servlet jdbc mysql phần 1 XEM TẠI ĐÂY  
Hướng dẫn hiển thị phân trang sắp xếp dữ liệu trong jsp servlet jdbc mysql phần 2 XEM TẠI ĐÂY  
Hướng dẫn hiển thị phân trang sắp xếp dữ liệu trong jsp servlet jdbc mysql phần 3 XEM TẠI ĐÂY  
Hướng dẫn hiển thị phân trang sắp xếp dữ liệu trong jsp servlet jdbc mysql phần 4 XEM TẠI ĐÂY  
Hướng dẫn hiển thị phân trang sắp xếp dữ liệu trong jsp servlet jdbc mysql phần 5 XEM TẠI ĐÂY  
Hướng dẫn hiển thị phân trang sắp xếp dữ liệu trong jsp servlet jdbc mysql phần 6 XEM TẠI ĐÂY  
Hướng dẫn hiển thị phân trang sắp xếp dữ liệu trong jsp servlet jdbc mysql phần 7 XEM TẠI ĐÂY  
Hướng dẫn hiển thị phân trang sắp xếp dữ liệu trong jsp servlet jdbc mysql phần 8 XEM TẠI ĐÂY  
Hướng dẫn hiển thị phân trang sắp xếp dữ liệu trong jsp servlet jdbc mysql phần 9 XEM TẠI ĐÂY  
Hướng dẫn hiển thị phân trang sắp xếp dữ liệu trong jsp servlet jdbc mysql phần 10 XEM TẠI ĐÂY  
Hướng dẫn hiển thị phân trang sắp xếp dữ liệu trong jsp servlet jdbc mysql phần 11 XEM TẠI ĐÂY  
Hướng dẫn hiển thị phân trang sắp xếp dữ liệu trong jsp servlet jdbc mysql phần 12 XEM TẠI ĐÂY  
Hướng dẫn đăng nhập và phân quyền trong jsp servlet jdbc phần 1 XEM TẠI ĐÂY  
Hướng dẫn đăng nhập và phân quyền trong jsp servlet jdbc phần 2 XEM TẠI ĐÂY  
Hướng dẫn đăng nhập và phân quyền trong jsp servlet jdbc phần 3 XEM TẠI ĐÂY  
Hướng dẫn đăng nhập và phân quyền trong jsp servlet jdbc phần 4 XEM TẠI ĐÂY  
Hướng dẫn đăng nhập và phân quyền trong jsp servlet jdbc phần 5 XEM TẠI ĐÂY  
Hướng dẫn đăng nhập và phân quyền trong jsp servlet jdbc phần 6 XEM TẠI ĐÂY  
Hướng dẫn đăng nhập và phân quyền trong jsp servlet jdbc phần 7 XEM TẠI ĐÂY  
Hướng dẫn đăng nhập và phân quyền trong jsp servlet jdbc phần 8 XEM TẠI ĐÂY  
Hướng dẫn thêm sửa xóa trong jsp servlet jdbc sử dụng restful web service phần 1 XEM TẠI ĐÂY  
Hướng dẫn thêm sửa xóa trong jsp servlet jdbc sử dụng restful web service phần 2 XEM TẠI ĐÂY  
Hướng dẫn thêm sửa xóa trong jsp servlet jdbc sử dụng restful web service phần 3 XEM TẠI ĐÂY  
Hướng dẫn thêm sửa xóa trong jsp servlet jdbc sử dụng restful web service phần 4 XEM TẠI ĐÂY  
Hướng dẫn thêm sửa xóa trong jsp servlet jdbc sử dụng restful web service phần 5 XEM TẠI ĐÂY  
Hướng dẫn thêm sửa xóa trong jsp servlet jdbc sử dụng restful web service phần 6 XEM TẠI ĐÂY  
Hướng dẫn thêm sửa xóa trong jsp servlet jdbc sử dụng restful web service phần 7 XEM TẠI ĐÂY  
Hướng dẫn thêm sửa xóa trong jsp servlet jdbc sử dụng restful web service phần 8 XEM TẠI ĐÂY  
Hướng dẫn CKEDITOR trong jsp servlet phần 1 XEM TẠI ĐÂY  
Hướng dẫn CKEDITOR trong jsp servlet phần 2 XEM TẠI ĐÂY  
Hướng dẫn hiển thị thông báo trong jsp servlet sử dụng bootstrap alert phần 1 XEM TẠI ĐÂY
Hướng dẫn hiển thị thông báo trong jsp servlet sử dụng bootstrap alert phần 2 XEM TẠI ĐÂY  
[Hỏi đáp] Session hoạt động như thế nào XEM TẠI ĐÂY
Tổng kết năm 2019 và các kế hoạch trong tương lai XEM TẠI ĐÂY
[Đang update] [Đang update] [Đang update]
Khóa học spring mvc cơ bản miễn phí
Khóa học spring boot cơ bản miễn phí

 

 

Học jsp servlet hibernate 2020 - Thiết kế website bán áo thun

Nội dung Video Bài hướng dẫn
[Đang update] [Đang update] [Đang update]
Khóa học spring mvc cơ bản miễn phí
Khóa học spring boot cơ bản miễn phí

 

 

 

Follow PAGEĐĂNG KÝ EMAIL để nhận các bài viết hay về lập trình java, java web sớm nhất

 Khóa học lập trình java, sql, java web, deploy java web lên hosting
Xem chi tiết
Áo thun lập trình
Xem chi tiết
Hỗ trợ đồ án
Xem chi tiết
Thiết kế website
Xem chi tiết