KHÓA HỌC LẬP TRÌNH JAVA WEB CƠ BẢN XÂY DỰNG WEBSITE TIN TỨC SỬ DỤNG JSP SERVLET JDBC MYSQL RESTFUL API MIỄN PHÍ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BẠN NÀO CÓ NHU CẦU ĐI LÀM JAVA WEB THÌ THAM KHẢO QUA KHÓA HỌC JAVA WEB CƠ BẢN NÂNG CAO JSP SERVLET SPRING FRAMEWORK SPRING MVC SPRING BOOT JPA HIBERNATE RESTFUL API NÀY NHÉ:


➡ Link khóa học: laptrinhjavaweb.com/khoa-hoc-java-web-co-ban-den-nang-cao
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MỤC TIÊU KHÓA HỌC JAVA WEB CƠ BẢN JSP SERVLET JDBC RESTFUL API

 • Ôn tập lại java core, biết cách áp dụng các best practice trong java core để build phần backend bao gồm: restful API và JDBC ...
 • Thông qua khóa học, các bạn sẽ hiểu cách sử dụng các công nghệ như: jsp, servlet, JDBC, restful API, jquery, bootstrap để xây dựng 1 dự án java web từ đầu đến cuối là như thế nào
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LÝ DO CÁC BẠN NÊN ĐẾN VỚI KHÓA HỌC LẬP TRÌNH JAVA WEB CƠ BẢN JSP SERVLET JDBC RESTFUL API

 • Để học lên các framework hay dùng trong java web như spring, struts, spring boot ...
 • Khi học java web các bạn đừng nhảy vào framework ngay, hãy học từ những cái cơ bản nhất và cụ thể là jsp servlet JDBC,
  Vì jsp servlet hay JDBC nó khá là tường minh, rất dễ cho các bạn mới tiếp cận và bạn dễ dàng hiểu bản chất vấn đề.

  Framework như spring hay hibernate hay spring boot ... nó sinh ra để hỗ trợ bạn làm dự án nhanh hơn vì nó build sẵn thư viện bạn chỉ việc gọi ra

 • Do đó nếu các bạn không học basic mà bay vào ngay mấy cái đó thì sẽ ngộp và càng học bạn càng không hiểu phần lõi bên dưới nó chạy như thế nào
 • Công ty họ dùng framework vì:
  Làm dự án, chúng ta phải làm nhanh, khách hàng trả tiền nó cần mình làm xong sớm nhất có thể, do đó mới dùng framework, nhưng để đi làm, đầu tiên bạn nên học phần core java web cho thật tốt cụ thể JSP SERVLET JDBC
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

THÔNG TIN VIDEO SOURCE CODE KHÓA HỌC LẬP TRÌNH JAVA WEB CƠ BẢN JSP SERVLET JDBC RESTFUL API

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC LẬP TRÌNH JAVA WEB CƠ BẢN JSP SERVLET JDBC RESTFUL API

STT NỘI DUNG GHI CHÚ

LẬP TRÌNH JAVA WEB VỚI JSP SERVLET JDBC VÀ MYSQL

1 Tìm hiểu và xây dựng mô hình MVC trong jsp servlet
2 Build controller trong servlet Tìm hiểu servlet-mapping
Tìm hiểu @WebServlet trong servlet 3.0
3 Chia dự án thành mô hình 3 layer Layer DAO: DAO design pattern
Layer business logic: service

RESTFUL API WEB SERVICE TRONG JAVA WEB SERVLET

4 Xây dựng webservice trong servlet Build restful API trong servlet
Hướng dẫn test API sử dụng POSTMAN
5 Tìm hiểu servlet filter Authentication and authorization trong servlet (phần quyền theo vai trò)

XÂY DỰNG CORE JDBC GIỐNG SPRING DATA JPA TRONG SPRING BOOT

6 Build phần core backend sử dụng JDBC Tìm hiểu các đối tượng trong JDBC: Statement, PreparedStatement
Tìm hiểu các đối tượng trong JDBC: Connection, Result Sets, Transaction ...
Viết các hàm chung cho phần core sử dụng JDBC
Ôn tập lại java core
7 Context Dependency injection (CDI) trong servlet Sử dụng Java Servlet Weld
8 Tìm hiểu JSP Ôn tập bootstrap
Ôn tập jquery
Tìm hiểu thư viện JSTL
Tìm hiểu JSP custom tag: tự build thư viện trong JSP giống JSTL
9 Ôn tập database Ôn tập lại các mối quan hệ onetomany, manytomany, onetoone
Ôn tập các câu lệnh trong sql: join, select, update, delete ...
10 Hướng dẫn sử dụng Sitemesh Decorator phân chia giao diện
11 Hướng dẫn sử dụng displaytags
12 Hướng dẫn tạo trang quản lý bài viết Hướng dẫn upload ảnh sử dụng base64 và restAPI trong jsp servlet
Tích hơp CKeditor và CKfinder hỗ trợ soạn thảo văn bản trong jsp servlet
Thêm, sửa, xóa bài viết
13 Xây dựng trang người dùng Xây dựng trang chủ
Xây dựng trang danh sách bài viết (phân trang)
Xây dựng trang chi tiết bài viết
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

THÔNG TIN LIÊN HỆ

 • Fanpage: https://www.facebook.com/LRHTeam
 • Facebook: https://www.facebook.com/lamrangho
 • Email:truonglam@laptrinhjavaweb.com
 • Skype:+84962733463